ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Sudoku SUD014


Hai bài SUDOKU SUD014 dễ và khó

 Lời giải SUD013D và SUD013K
_____________________________________
Xem lời giải SUD014 kỳ tới

 
%d bloggers like this: