ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Sudoku SUD015


Hai bài SUDOKU SUD015 dễ và khó
Lời giải SUD014D và SUD014K

__________________________________
Xem lời giải SUD015 kỳ tới

 
%d bloggers like this: