ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Sudoku SUD016


Hai bài SUDOKU SUD016 dễ và khó
Lời giải SUD015D và SUD015K

__________________________________
Xem lời giải SUD016 kỳ tới

 
%d bloggers like this: