ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Sudoku SUD017


Hai bài SUDOKU SUD017 dễ và khó
Lời giải SUD016D và SUD016K

 

_____________________________________
Xem lời giải SUD017 kỳ tới

 
%d bloggers like this: