ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Sudoku SUD018


Hai bài SUDOKU SUD018 dễ và khó
Lời giải SUD017D và SUD017K

_____________________________
Xem lời giải SUD018 kỳ tới

 
%d bloggers like this: