ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Sudoku SUD019


Hai bài SUDOKU SUD019 dễ và khó
Lời giải SUD018D và SUD018K


 

 

_______________________________
Xem lời giải SUD019 kỳ tới

 
%d bloggers like this: