ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Sudoku SUD020


Hai bài SUDOKU SUD020 dễ và khó
Lời giải SUD019D và SUD019K

_______________________________
Xem lời giải SUD020 kỳ tới

 
%d bloggers like this: