ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Sudoku SUD021


Hai bài SUDOKU SUD021 dễ và khó
Lời giải SUD020D và SUD020K

_______________________________
Xem lời giải SUD021 kỳ tới

 
%d bloggers like this: