ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Sudoku SUD022


Hai bài SUDOKU SUD022 dễ và khó
Lời giải SUD021D và SUD021K

__________________________________
Xem lời giải SUD022 kỳ tới

 
%d bloggers like this: