ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Sudoku SUD025


Hai bài SUDOKU SUD025 dễ và khó
Lời giải SUD024D và SUD024K

________________________________
Xem lời giải SUD0245 kỳ tới

 
%d bloggers like this: