ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Sudoku SUD028


Hai bài SUDOKU SUD028 dễ và khó
Lời giải SUD027D và SUD027K

_________________________________
Xem lời giải SUD028 kỳ tới

 
%d bloggers like this: