ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Sudoku SUD029


Hai bài SUDOKU SUD029 dễ và khó
Lời giải SUD028D và SUD028K

________________________________
Xem lời giải SUD029 kỳ tới

 
%d bloggers like this: