ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Sudoku SUD030


Hai bài SUDOKU SUD030 dễ và khó
Lời giải SUD029D và SUD029K

_________________________________
Xem lời giải SUD030 kỳ tới

 
%d bloggers like this: