ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Sudoku SUD031


Hai bài SUDOKU SUD031 dễ và khó
Lời giải SUD030D và SUD030K

_________________________________
Xem lời giải SUD031 kỳ tới

 
%d bloggers like this: