ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Sudoku SUD032


Hai bài SUDOKU SUD032 dễ và khó
Lời giải SUD031D và SUD031K

________________________________
Xem lời giải SUD032 kỳ tới

 
%d bloggers like this: