ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Sudoku SUD033


Hai bài SUDOKU SUD033 dễ và khó
Lời giải SUD032D và SUD032K

________________________________
Xem lời giải SUD033 kỳ tới

 
%d bloggers like this: