ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Sudoku SUD034


Hai bài SUDOKU SUD034 dễ và khó
Lời giải SUD033D và SUD033K
_________________________________
Xem lời giải SUD034 kỳ tới

 
%d bloggers like this: