ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Sudoku SUD035


Hai bài SUDOKU SUD035 dễ và khó
Lời giải SUD034D và SUD034K

_________________________________
Xem lời giải SUD035 kỳ tới

 
%d bloggers like this: