ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

SUDOKU với lời giải

 

SUDOKU với lời giải – Các bài đã đăng:

Bài 159 – kỳ BK261, 19/01/2018
Bài 158 – kỳ BK277, 03/11/2017
Bài 157 – kỳ BK276, 25/08/2017
Bài 156 – kỳ BK272, 28/07/2017
Bài 155 – kỳ BK270, 14/076/2017
Bài 154 – kỳ BK268, 30/06/2017
Bài 153 – kỳ BK266, 16/06/2017
Bài 152 – kỳ BK264, 02/06/2017
Bài 151 – kỳ BK262, 19/05/2017
Bài 151 – kỳ BK262, 19/05/2017
Bài 150 – kỳ BK260, 21/04/2017
Bài 149 – kỳ BK258, 08/04/2017
Bài 148 – kỳ BK256, 17/03/2017
Bài 147 – kỳ BK254, 03/03/2017
Bài 146 – kỳ BK252, 17/02/2017
Bài 145 – kỳ BK250, 03/02/2017
Bài 144 – kỳ BK248, 20/01/2017
Bài 143 – kỳ BK246, 16/12/2016
Bài 142 – kỳ BK244, 02/12/2016
Bài 141 – kỳ BK242, 18/11/2016
Bài 140 – kỳ BK240, 28/10/2016
Bài 139 – kỳ BK239, 21/10/2016
Bài 138 – kỳ BK236, 30/09/2016
Bài 137 – kỳ BK235, 09/09/2016
Bài 136 – kỳ BK233, 26/08/2016
Bài 135 – kỳ BK232, 15/07/2016
Bài 134 – kỳ BK230, 01/07/2016
Bài 133 – kỳ BK228, 17/06/2016
Bài 132 – kỳ BK226, 03/06/2016
Bài 131 – kỳ BK224, 20/05/2016
Bài 130 – kỳ BK222, 06/05/2016
Bài 129 – kỳ BK220, 22/04/2016
Bài 128 – kỳ BK218, 08/04/2016
Bài 127 – kỳ BK216, 24/03/2016
Bài 126 – kỳ BK214, 11/03/2016
Bài 125 – kỳ BK212, 26/02/2016
Bài 124 – kỳ BK210, 12/02/2016
Bài 123 – kỳ BK208, 29/01/2016
Bài 122 – kỳ BK206, 15/01/2016
 
%d bloggers like this: