ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài GU110


Thực tâp giải Sudoku – Bài 110


Trình độ:   Rất khó
Quy luật:   Quy luật vách tường kín / hở. Bộ 2, bộ 3 ô Sudoku. Hình chữ nhật duy nhất loại 1image002 - Copy

A) Khảo sát các Dãy Khối Ngang, các Dãy Khối Dọc với các Quy Luật Căn Bản đơn giản và Điền số liên hoàn.

image004 - Copy

B) Kiểm soát tổng quát. Bổ túc các điền số có thể. Áp dụng mọi Quy luật đã biết và
Điền số liên hoàn.

image006 - Copy

C) Để có thể áp dụng các Quy luật liên quan đến Trị khả dụng, ta cần biết
Trị khả dụng của tất cả các ô trống của khung Sudoku.

image008

image011

image013

Lời giải của Sudoku 110

image015

 
%d bloggers like this: