ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài GU113


Thực tâp giải Sudoku – Bài 113


Trình độ:     Rất khó
Quy luật:     Quy luật vách tường kín / hở. Bộ 2, bộ 3 ô Sudoku.
                      Họ của ô Sudokuimage002

A)  Khảo sát các Dãy Khối Ngang, các Dãy Khối Dọc với các Quy Luật Căn Bản đơn giản và Điền số liên hoàn.


image004

image006

B)   Để có thể áp dụng các Quy luật liên quan đến Trị khả dụng, ta cần biết Trị khả dụng của tất cả các ô trống của khung Sudoku.


image008

image010

Lời giải của Sudoku 113


image012

 
%d bloggers like this: