ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài GU114


Thực tâp giải Sudoku – Bài 114


Trình độ:   Rất khó
Quy luật:   Quy luật vách tường kín / hở. Bộ 2, bộ 3 ô Sudoku.
                      Hình chữ nhật duy nhất loại 1image002

A) Khảo sát các Dãy Khối Ngang, các Dãy Khối Dọc với các Quy Luật Căn Bản đơn giản và Điền số liên hoàn.

image004

image006

B) Để có thể áp dụng các Quy luật liên quan đến Trị khả dụng, ta cần biết
Trị khả dụng của tất cả các ô trống của khung Sudoku.

image008

image010

Lời giải của Sudoku 114

image012

 
%d bloggers like this: