ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài GU116


Thực tâp giải Sudoku – Bài 116


Trình độ:     Rất khó
Quy luật:    Quy luật vách tường kín / hở. Bộ 2, bộ 3, bộ 4 ô Sudoku.
                      Hình chữ nhật duy nhất loại 1.

image002

A)    Khảo sát các Dãy Khối Ngang, các Dãy Khối Dọc với các Quy Luật Căn Bản đơn giản và Điền số liên hoàn.image004
image006

image008

B)   Để có thể áp dụng các Quy luật liên quan đến Trị khả dụng, ta cần biết trị khả dụng của tất cả các ô trống của khung Sudoku.

image010

image012

Lời giải của Sudoku 116

image014

 
%d bloggers like this: