ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài GU120


Thực tâp giải Sudoku – Bài 120


Trình độ:   Khó
Quy luật:    Quy luật vách tường kín / hở. Bộ 2, bộ 3 ô Sudoku.
                      Quy luật ô trốngimage002

A) Khảo sát nhờ Quy luật căn bản

– Các Dãy Khối Ngang từ trái sang phải và từ phải sang trái,
– Các Dãy Khối Dọc từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên,
– Áp dụng các Quy Luật Căn Bản đơn giản:

QL2L, QLVTK, QLVTH, ĐSLH, SCC, QLOT, …

– Suy ra các số phải điền vào các ô, các trị khả dụng đầu tiên, các bộ 2 ô Sudoku nếu có.

Kết Quả:

image004

F8(8,9), F9(8,9) là 1 bộ 2 ô Sudoku trị 8, 9 trên hàng F và trong khối 6
G7(5,9), G9(5,9) là 1 bộ 2 ô Sudoku trị 5, 9 trên hàng G và trong khối 9

Bổ Túc

1) I1(1,3,7), I2(1,7), I3(1,3) là 1 bộ 3 ô Sudoku trị 1, 3, 7 trên hàng I.
2) G4(1,6), G5(1,6) là 1 bộ 2 ô Sudoku trị 1 và 6 trên hàng G và trong khối 8.

A) Khảo sát nhờ trị khả dụng

 

image006

image008

Lời giải của Sudoku 120:

image010

 
%d bloggers like this: