ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài GU135


Thực tâp giải Sudoku – Bài 135


Trình độ:   Khó
Quy luật:   Quy luật vách tường kín / hở. Bộ 2, bộ 3 ô Sudoku.image002

A) Khảo sát nhờ Quy luật căn bản

– Các Dãy Khối Ngang từ trái sang phải và từ phải sang trái,
– Các Dãy Khối Dọc từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên,
– Áp dụng các Quy Luật Căn Bản đơn giản:

QL2L, QLVTK, QLVTH, ĐSLH, SCC, QLOT, HỌ của ô SUDOKU, ….

– Suy ra các số phải điền vào các ô, các trị khả dụng đầu tiên,
  các bộ 2 ô Sudoku nếu có.


Kết Quả:

image004

BỔ TÚC:

H1, H2, H3 là bộ 3 ô Suduku trị 2, 5 và 7
H1 và H2 không thích hợp với 2 => H3 = 2
H1(5,7), H2(5,7) là bộ 2 ô Sudoku trị 5 và 7
=> Trong khối 7: G2(1,9), G3(1,6), I1(169)

B) Khảo sát nhờ Trị Khả dụng


image006


Khối 6 có bộ 2 ô Sudoku D9(1,5), E9(1,5), bộ 2 ô Sudoku F8(2,9), F9(2,9)
=> D8 = 6 => E8 = 8
D8 = 6 => E1 = 6 => G3 = 6 => I7 = 6
E8 = 8 => F1 = 8, C8 = 9

Khối 3 có bộ 3 ô Sudoku A9(2,4,7), B8(2,7), B9(2,4,7) trị 2, 4 và 7.
=> B7 = 8 => C7 = 1 => C3 = 8 => A5 = 8

Hàng E có bộ 2 ô Sudoku E9(1,5), E6(1,5) => E4 = 4 => E2 = 3 => C5 = 4 => C2 = 3

Khối 4 có bộ 2 ô Sudoku D3(1,7),F2(1,7) trị 1 và 7 => D1 = 4

Cột 4: E4 = 4 => A4 = 2 => G4 = 5, B6 = 5 => D5 = 5 => E6 = 1 => E9 = 5
=> D9 = 1 => D3 = 7 => A3 = 1

Hàng F: F6 = 7 => F2 = 1 => I1 = 1 => G2 = 9 => I9 = 9 => F7 = 9 => F9 = 2

Hàng B: B1 = 7 => B8 = 2 => B9 = 4 => A9 = 7 => A1 = 9 => A2 = 4

Hàng G: G7 = 2 => G8 = 7 => G5 = 1

Hàng I: I5 = 7 => I6 = 2 => I8 = 5

H1 = 5, H2 = 7    (SCC trên cột 1 và 2)

Lời giải của Sudoku 135


image002

 
%d bloggers like this: