ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài GU143


Thực tâp giải Sudoku – Bài 143

 

Trình độ:    Rất Khó
Quy luật:    Quy luật vách tường kín / hở. Bộ 2, bộ 3 ô Sudoku.image002

A) Khảo sát nhờ Quy luật căn bản

– Các Dãy Khối Ngang từ trái sang phải và từ phải sang trái,
– Các Dãy Khối Dọc từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên,
– Áp dụng các Quy Luật Căn Bản đơn giản:

QL2L, QLVTK, QLVTH, ĐSLH, SCC, QLOT, HỌ của ô SUDOKU, ….

– Suy ra các số phải điền vào các ô, các trị khả dụng đầu tiên, các bộ 2 ô Sudoku nếu có.

Kết Quả:


image004

B) Khảo sát nhờ Trị Khả dụng


image006


Hàng B có bộ 3 ô Sudoku B1(1,4), B7(1,4,5), B9(1,5) trị 1, 4 và 5 => B4 = 3 => B3 = 7
=> C2 = 3, D2 = 7 => F5 = 7, E8 = 7 (QLVTH E4E5E6 đ/v D2 = 7 trong DKN 2)
=> G9 = 7

Khối 1 có bộ 3 ô Sudoku A1(1,2,4), A3(1,2,4), B1(1,4) trị 1, 2, 4 => A2 = 5

Cột 2:    I2 = 1 => G2 = 4 => H7 = 4 => C8 = 4
=> A4 = 4, B1 = 4               (QLVTK B4B5B6 đ/v C* = 4 trong DKN 1)
=> D6 = 4 => F3 = 4

Hàng C có bộ 3 ô Sudoku C4(1,5,8), C5(1,8), C6(1,5) trị 1, 5, 8 => C9 = 2

Khối 3 có bộ 2 ô Sudoku B7(1,5), B9(1,5) trị 1 và 5 => A7 = 8
=> D9 = 8              (QLVTH D8E8F8 đ/v A7 = 8 trong DKD 3)
=> E3 = 8 => G1 = 8 => D1 = 1 => A1 = 2
=> D3 = 9              (SCC trong khối 4)

A1 = 2 => I3 = 2, A3 = 1

H3 = 3                    (SCC trong khối 7)

Khối 5 có bộ 2 ô Sudoku E6(1,9), F4(1,9) trị 1, 9 => E4 = 2 => D5 = 3
=> G5 = 2, G6 = 3 => G8 = 1 => G4 = 9

Cột 8 có G8 = 1 => F8 = 3 => I8 = 8 => I7 = 3 => H5 = 8 => C4 = 8
=> H9 = 5 => H6 = 1 => B7 = 5 => C6 = 5, B9 = 1 => C5 = 1
=> I4 = 5 => I9 = 9

D7 = 3              (SCC trên hàng D)

Cột 4 có G4 = 9 => F4 = 1 => E6 = 9 => E7 = 1 => F7 = 9

Lời giải của Sudoku 143


image008

 
%d bloggers like this: