ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

QLSU12b – Các bước tiêu chuẩn giải Sudoku – Phần 2

Một thí dụ

Giải khung Sudoku sau đây:


       Chữ tắt:                 DKN                  Dãy khối ngang
DKD                   Dãy khối dọc
Q2X                   Quy luật 2 lần xuất hiện
QVT                   Quy luật Vách Tường
QLH                   Quy luật Lổ Hỏng
QTK                   Quy luật Tuyến Khẳng định
SLH                   Quy luật Điền số liên hoàn, áp dụng Q2X
SLH-<QL>         Quy luật Điền số liên hoàn, áp dụng <Quy luật>
Tkd                    Trị khả dụng
đ/v                     Đối vớiLời giải:

Thuận Hoà

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: