ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Sudoku Thực tập

 

SUDOKU Thực tập – Các bài đã đăng:

 

Bài 148 – kỳ BK256, 17/03/2017
Bài 147 – kỳ BK254, 03/03/2017
Bài 146 – kỳ BK252, 17/02/2017
Bài 145 – kỳ BK250, 03/02/2017
Bài 144 – kỳ BK248, 20/01/2017
Bài 143 – kỳ BK246, 16/12/2016
Bài 142 – kỳ BK244, 02/12/2016
Bài 141 – kỳ BK242, 18/11/2016
Bài 140 – kỳ BK240, 28/10/2016
Bài 139 – kỳ BK239, 21/10/2016
Bài 138 – kỳ BK236, 30/09/2016
Bài 137 – kỳ BK235, 09/09/2016
Bài 136 – kỳ BK233, 26/08/2016
Bài 135 – kỳ BK232, 15/07/2016
Bài 134 – kỳ BK230, 01/07/2016
Bài 133 – kỳ BK228, 17/06/2016
Bài 132 – kỳ BK226, 03/06/2016
Bài 131 – kỳ BK224, 20/05/2016
Bài 130 – kỳ BK222, 06/05/2016
Bài 129 – kỳ BK220, 22/04/2016
Bài 128 – kỳ BK218, 08/04/2016
Bài 127 – kỳ BK216, 24/03/2016
Bài 126 – kỳ BK214, 11/03/2016
Bài 125 – kỳ BK212, 26/02/2016
Bài 124 – kỳ BK210, 12/02/2016
Bài 123 – kỳ BK208, 29/01/2016
Bài 122 – kỳ BK206, 15/01/2016
 
%d bloggers like this: