ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Posts Tagged ‘Bát giác’

Kỳ BK016

Posted by thuanhoa on 03/06/2011

Bài mới: Kỳ BK016 – Bài DVSN016 – Phiếm CP016

Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất – DVSN016 trong tiểu mục “DVSN kỳ nầy” của mục “Đọc Vui và Suy Nghĩ”.

Mờii độc giả giải khung Sudoku BSU016 , khung Ô Chữ BOC016 và các bài Toán Vui BTV016a, BTV016b trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN016 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của Sudoku BSU015, Ô chữ BOC015 Toán vui BTV015a, BTV015b của kỳ trước BK015.

Mời đọc bài Chuyện Phiếm mới nhất: “CP016 – Chứng minh hiện hữu và Chứng minh không hiện hữu” trong tiểu mục “Phiếm kỳ nầy” của mục “Chuyện Phiếm Khoa Học”.

Mời đọc Quy luật giải Sudoku mới “Các bước tiêu chuẩn giải Sudoku – Phần 1” trong tiểu mục “Một số Quy luật giải Sudoku” của mục “Sudoku Tài liệu”.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới: “Triết lý Đàn ông Đàn bà” trong mục “Chuyện Vui Buồn …”

Mời đọc Bài Nên Đọc mới: “Sáu Bước đơn giản để giữ Đầu óc minh mẫn” của Dr Mehmet OZ & Michael Brown / Dr Liên Mai Nguyễn 2011/03, trong mục “Bài Nên Đọc …”

Mời đọc Kết quả Nghiên cứu mới “Cách vẽ một Lục giác đều có diện tích cho sẵn” trong mục “Kết quả Nghiên cứu” .

Bạn tìm được một công thức toán học mới ở trình độ trung bình? lời giải của một bài toán hóc búa? vv … Mời bạn gởi đăng ở mục Kết quả Nghiên cứu”.

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , , , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: