ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Posts Tagged ‘Đa giác đều’

Kỳ BK021

Posted by thuanhoa on 08/07/2011

 

Đặc biệt:

  1. Xin giới thiệu với quý độc giả bài viết của thân hửu Thiện Tường Nguyễn Huy Long “Má và Vu Lan” trong mục “Chuyẹn Vui Buồn …”. Bài viết vui, dí dỏm, chân thật và tràn đầy tình cảm gia đình.
  2. Bắt đầu đăng Kết Quả Nghiên Cứu mới ” Chia một góc thành nhiều phần bằng nhau bằng thước thẳng và compa“, gồm 3 phần:
    • Phần 1 – Chia ba một góc cho sẵn bằng thước thẳng và compa
    • Phần 2 – Vẽ một đa giác đều có n cạnh bằng thước thẳng và compa
    • Phần 3 – Chia một góc bằng thước thẳng và compa – Hệ luận Thuận Hoà

Phần 2  đăng trong kỳ nầy  BK021.
Phần 1  đăng trong kỳ BK020.

___________________

 

Bài mới: Kỳ BK021 – Bài DVSN021 – Phiếm CP021

 

Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất – DVSN021 trong tiểu mục “DVSN kỳ nầy” của mục “Đọc Vui và Suy Nghĩ”.

Mờii độc giả giải khung Sudoku BSU021 , khung Ô Chữ BOC021 và các bài Toán Vui BTV021a, BTV021b trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN021 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của Sudoku BSU020, Ô chữ BOC020, Toán vui BTV020a, BTV020b của kỳ trước BK020 trong DVSN021.

Mời đọc bài Chuyện Phiếm mới nhất: “CP021 – Nguỵ biện của người cờ bạc” trong tiểu mục “Phiếm kỳ nầy” của mục “Chuyện Phiếm Khoa Học”.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu OCD005, trong mục “Ô Chữ Việt Nam có dấu“.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu OCD004 của kỳ trước trong OCD005.

Mời đọc Quy luật giải Sudoku “Quy luật Vách tường suy rộng” trong tiểu mục “Một số Quy luật giải Sudoku” của mục “Sudoku Tài liệu”.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới “Má và Vu Lan”, trong mục “Chuyện Vui Buồn …”

Mời đọc Bài Nên Đọc mới “Câu chuyện bát mì” , trong mục “Bài Nên Đọc …”

Mời đọc Kết Quả Nghiên Cứu mới “Phần 2- Cách vẽ một đa giác đều có n cạnh bằng thước thẳng và compa” , trong mục “Kết Quả Nghiên Cứu”

Mời giải các bài toán Ô Số trong “Vài bài toán Ô Số” trong mục “Kết quả Nghiên cứu”.

Bạn tìm được một công thức toán học mới ở trình độ trung bình? lời giải của một bài toán hóc búa? vv … Mời bạn gởi đăng ở mục Kết quả Nghiên cứu”.

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: