ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Posts Tagged ‘Diện tích’

Kỳ BK024

Posted by thuanhoa on 29/07/2011

 

Đặc biệt:

  • “Diện tích tam giác có thể tính theo 3 cạnh. Trung tuyến tam giác có thể tính theo 3 cạnh. Vậy diện tích tam giác có thể tính theo trung tuyến của tam giác hay không?” Thuận Hoà mời độc giả xem 2 công thức của Thuận Hoà trong Kết quả Nghiên cứu “Diện tích tam giác theo trung tuyến – Công thức Thuận Hoà 1 và 2” trong kỳ nầy.

___________________

 

Bài mới: Kỳ BK024- Bài DVSN024 – Phiếm CP024

 

Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất – DVSN024 trong tiểu mục “DVSN kỳ nầy” của mục “Đọc Vui và Suy Nghĩ”.

Mờii độc giả giải khung Sudoku BSU024 , khung Ô Chữ BOC024 và các bài Toán Vui BTV024a, BTV024b trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN024 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của Sudoku BSU023, Ô chữ BOC023, Toán vui BTV023a, BTV023b của kỳ trước BK023 trong DVSN024.

Mời đọc bài Chuyện Phiếm mới nhất: “CP024 – Một triệu triệu hay một tỉ tỉ?” trong tiểu mục “Phiếm kỳ nầy” của mục “Chuyện Phiếm Khoa Học”.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu OCD008, trong mục “Ô Chữ Việt Nam có dấu“.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu OCD007 của kỳ trước trong OCD008.

Mời đọc Quy luật Sudoku mới “Các Bộ Ô Sudoku suy rộng” trong mục “Sudoku Tài liệu”.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới “Phỏng vấn Thượng đế” , trong mục “Chuyện Vui Buồn”

Mời đọc Bài Nên Đọc mới “Nhìn Thái Lan nghĩ về Việt Nam” của NVT, trong mục “Bài Nên Đọc”

Mời đọc Kết Quả Nghiên Cứu mới “Diện tích tam giác theo trung tuyến – Công thức Thuận Hoà 1 và 2″ , trong mục “Kết Quả Nghiên Cứu”

Mời giải các bài toán Ô Số trong “Vài bài toán Ô Số” trong mục “Kết quả Nghiên cứu”.

Bạn tìm được một công thức toán học mới ở trình độ trung bình? lời giải của một bài toán hóc búa? vv … Mời bạn gởi đăng ở mục Kết quả Nghiên cứu”.

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: