ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Posts Tagged ‘Miền Nam’

Kỳ BK208

Posted by thuanhoa on 29/01/2016


Mời quý độc giả lắng nghe tâm sự của một thi nhân miền Bắc:

CẢM  TẠ  MIỀN  NAM

Đã từ lâu , tôi có điều muốn nói
Với Miền Nam , miền đất mới thân quen
Một lời cảm ơn tha thiết chân tình
Của Miền Bắc , xứ ngàn năm văn vật
Tôi còn nhớ sau cái ngày ” thống nhất “
Tôi đã vào một xứ sở thần tiên
Nếp sống văn minh, dân khí dịu hiền
Cơm áo no lành, con người hạnh phúc
Tôi đã ngạc nhiên với lòng thán phục
Mở mắt to nhìn nữa nước anh em
Mà đảng bảo là bị lũ ” ngụy quyền “
Áp bức , đọa đày , đói ăn , khát uống.
Trước mắt tôi , một Miền Nam sinh động
Đất nước con người dân chủ tự do
Tôi đã khóc ròng đứng giữa thủ đô
Giận đảng giận đoàn bao năm phỉnh gạt
Sinh ra lớn lên sau bức màn sắt
Tôi chẵng biết gì ngoài bác , đảng ” kính yêu “
Xã hội sơ khai tẩy não , một chiều
Con người nói năng như là chim vẹt
Mở miệng ra là : ” Nhờ ơn bác đảng “
Chế độ ta ưu việt nhất hành tinh
Đuốc soi đường chủ nghĩa Mac Lenin
Tiến nhanh tiến mạnh lên ” thiên đường vô sản “
Hai mươi mốt năm trên đường cách mạng
Xã hội thụt lùi người kéo thay trâu
Cuộc sống xuống thang tính bằng tem phiếu
Nhân phẩm con người chẳng khác bèo dâu
Cảm tạ Miền Nam phá màn u tối
Để tôi được nhìn ánh sáng văn minh
Biết được nhân quyền , tự do dân chủ
Mà đảng từ lâu bưng bít dân mình
Cảm tạ Miền Nam khai đường chỉ lối
Đưa tôi trở về tổ quốc thiêng liêng
Của Hùng Vương , quốc tổ giống Rồng Tiên
Chớ không là Cac Mac và Le nin ngoại tộc .
Cảm tạ Miền Nam mở lòng khai sáng
Đưa tôi hội nhập cùng thế giới năm châu
Mà trước đây tôi có biết gì đâu
Ngoài Trung quốc và Liên xô đại vĩ
Cảm tạ Miền Nam đã một thời làm chiến sĩ
Chống lại cộng nô cuồng vọng xâm lăng
Hầu giúp cả nước thoát bầy ác quỷ
Dù không thành công cũng đã thành nhân .

*     *     *

    Bài mới:  Kỳ BK208 – Bài DVSN208 – Phiếm CP208Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN208”, trong mục Các Bài mới nhất.

Mời độc giả giải: Sudoku BSU208, Ô Chữ BOC208 và các bài Toán Vui BTV208a, BTV208b, trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN208 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của: Sudoku BSU207, Ô chữ BOC207, Toán vui BTV207a, BTV207b của kỳ trước BK207 trong DVSN208 kỳ này.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: “Trò chơi lật ngửa ly” , trong mục Các Bài mới nhất.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu mới nhất: “Bài OCD188” – tác giả: Lưu Huỳnh, trong mục Ô Chữ Việt Nam có dấu.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu: “Bài OCD187”, trong OCD188

Mời ôn lại các Quy luật Sudoku trong mục SU – Sudoku Quy luật.

Mời thực tập khung Sudoku mới nhất: “Bài GU123”, trong tiểu mục GU – Sudoku Thực tập.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới nhất: “CVB208 – Nam Mô A-Mê-Ri-Ca” – Tác giả: Một người Mỹ gốc Việt, trong mục Chuyện Vui Buồn.

Mời đọc Bài Nên Đọc mới nhất: “BND208 – Nghèo + Ngông = Ngố” – Tác giả: Bùi Tín, trong mục Bài Nên Đọc.

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu mới nhất trong mục Kết quả Nghiên cứu .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nước, con người; bạn thường âu lo về sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế; bạn cần tìm mẹo vặt để giải quyết nhanh chóng mọi việc trong gia đình, ….. Xin đừng quên tham khảo mục Từ Điển – Tra Cứu”,  mục “Sức khoẻ – Y học” và mục “Mẹo Vặt Sưu Tập” ở cuối Mục Lục.

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: