ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Posts Tagged ‘Số tam giác’

Kỳ BK115

Posted by thuanhoa on 06/09/2013


Mời bạn cùng suy nghĩ và cảm thương cho hoàn cảnh
“Tình trạng Sinh viên ra trường” của H.M.N.

Đầu đường Xây dựng bơm xe
Cuối đường Kinh tế bán chè đậu đen
Ngoại thương mời khách ăn kem
Các anh Nhạc viện thổi kèn đám ma
Ngân hàng ngồi dập đô la
In giấy vàng mã, sống qua từng ngày
Sư phạm trước tính làm thày
Giờ thay kế toán, hàng ngày tính lô.
Điện lực chẳng dám bô bô,
Giờ đang lầm lũi phụ hồ trên cao.
Lập trình chả hiểu thế nào,
Mở hàng trà đá, thuốc lào…cho vui
Nông nghiệp hỏi đến ngậm ngùi
“Số em chắc chỉ tiến lùi theo trâu”
Nhìn quanh, Thương mại đi đâu?
Hóa ra là đã nhảy tàu đi buôn…..
Ngoại ngữ vẻ mặt thoáng buồn
Đang ngồi viết sớ, kiêm luôn bói bài.
Báo chí buôn bán ve chai
Giao thông đi chở thuê ngoài Đồng Xuân.
Bách khoa cũng gặp đôi lần
Buôn đồ điện hỏng, kiếm cân dây đồng
Mỹ thuật thì đang chổng mông
Đục khắc bia mộ, cũng mong lên đời
Mỏ địa chất mới hỡi ôi
Sáng thồ hai sọt, chào mời mua than
Thuỷ sản công việc an nhàn
Sáng cân mớ cá, cuối làng ngồi rao…!
Hàng hải ngồi gác chân cao
Bao giờ trúng số mua tàu ra khơi
Bác sĩ, y tá có thời
Học xong về huyện được mời chích heo…


Bài mới: Kỳ BK115 – Bài DVSN115 – Phiếm CP115Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN115”, trong mục Các Bài mới nhất.

Mời độc giả giải: Sudoku BSU115, Ô Chữ BOC115 và các bài Toán Vui BTV115a, BTV115b, trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN115 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của: Sudoku BSU114, Ô chữ BOC114, Toán vui BTV114a, BTV114b của kỳ trước BK114 trong DVSN115 kỳ này.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: “Số Tam giác”,  trong mục Các Bài mới nhất.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu: “Bài OCD098”, trong mục Ô Chữ Việt Nam có dấu.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu: “Bài OCD097”, trong OCD098.

Mời ôn lại các Quy luật Sudoku trong mục SU – Sudoku Quy luật.

Mời thực tập khung Sudoku mới: “Bài GU067”, trong tiểu mục GU – Sudoku Thực tập.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới: “Túi Gạo của Mẹ”, Linh Đan dịch, trong mục Chuyện Vui Buồn.

Mời đọc Bài Nên Đọc mới: “BND115 – Chúng ta Đã và Đang Thực sự Mất Nước” , của Phạm Cao Dương, trong mục Bài Nên Đọc.

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu trong mục Kết quả Nghiên cứu .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nước, con người, bạn thường âu lo về sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế, v v …… Xin đừng quên tham khảo mục TỪ ĐIỂN-Y HỌC-TRA CỨU ở cuối phần MỤC LỤC.

Posted in Uncategorized | Tagged: , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: