ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Posts Tagged ‘Trung tuyến’

Kỳ BK031

Posted by thuanhoa on 16/09/2011

 

Đặc biệt:

  • Làm sao tính được diện tích của một tam giác vuông mà chỉ biết độ dài của 1 trung tuyến? Mời đọc bài “Một bài toán hay (1)” trong mục “Kết Quả Nghiên Cứu

____________________

 

Bài mới: Kỳ BK031- Bài DVSN031 – Phiếm CP031

Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN031  trong tiểu mục “DVSN kỳ nầy” của mục “Đọc Vui và Suy Nghĩ”.

Mờii độc giả giải khung Sudoku BSU031 , khung Ô Chữ BOC031 và các bài Toán Vui BTV031a, BTV031b trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN031 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của Sudoku BSU030, Ô chữ BOC030, Toán vui BTV030a, BTV030b của kỳ trước BK030 trong DVSN031.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: “Trò chơi Hình vuông Latinh trong tiểu mục “Phiếm kỳ nầy” của mục “Chuyện Phiếm Khoa Học”.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu “OCD015”, trong mục “Ô Chữ Việt Nam có dấu“.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu “OCD014” của kỳ trước trong “OCD015”.

Mời đọc Quy luật Sudoku mới “Chuỗi các ô khẳng định đứt đoạn” trong mục “Sudoku Tài liệu”.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới “Tình chinh nhân”  trong mục “Chuyện Vui Buồn”

Mời đọc Bài Nên Đọc mới  “Buổi hẹn với Người Đàn Bà khác”  trong mục “Bài Nên Đọc”

Mời đọc Kết quả Nghiên cứu mới “Một bài toán hay (1) – Diện tích tam giác vuông khi biết 1 đơờng trung tuyếntrong mục “Kết Quả Nghiên Cứu”

Bạn tìm được một công thức toán học mới ở trình độ trung bình? lời giải của một bài toán hóc búa? vv … Mời bạn gởi đăng ở mục Kết quả Nghiên cứu”.

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: