ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Phân ưu Kỹ sư Phan Đông Bích

Posted by thuanhoa on 06/08/2020

                                Được tin buồn:               

 

K  Phan Đông Bích

         Pháp danh:  Trí Việt

                 Cựu học sinh Trung học Hồ Ngọc Cẩn Gia Định
Nguyên Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do NSW

                   Đã mệnh chung ngày 02/08/2020 (nhằm ngày 13, tháng 6, năm Canh Tý)
tại Sydney.

          Hưởng Thọ: 73 tuổi

                                       Chúng tôi thành thật chia buồn cùng bà Phan Mỹ Duyên và tang quyến.
                                       Nguyện cầu hương linh Kỹ sư Phan Đông Bích sớm được siêu sinh về miền
                                       Tây Phương Tịnh Độ.

Một số cựu Giáo viêncựu học sinh trường Trung học Hồ Ngọc Cẩn Gia Định:

Hồ văn Hoà, Dương thị Lệ Chi, Nguyễn Ngọc Chiếm, Trần Thu Nương, Nguyễn Ngọc Tần, Nguyễn văn Thuất, Đinh văn Mùi, Nguyễn văn Chức, Trần Minh Gương, Dương Định, NguyễnToàn Năng, Đinh văn Mùi, Lê Bá Hồng, Nguyễn Hứa Chữ, Nguyễn Nam Huấn, Phạm  Ngọc Cơ,Vũ An Chinh, Vũ Đức Thắng, Phùng Công Phước, Trần Quốc Hùng, Việt Hùng,
Lê Hồng Hà.

Riêng Thuận Hoà, xin gởi lời thương tiếc một người học trò giỏi, kỷ cương, một người bạn thông thái hoạt bát và một người thầy với lòng từ bi vô lượng.
Thuận Hoà xin đại diện cho trang nhà “DọcVui – SuyNghi.net”, cầu nguyện cho hương linh của
 Kỹ sư Phan Đông Bích sớm về miền Tây Phương Tịnh Độ.

Posted in Uncategorized | Tagged: , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: