ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Phân Ưu Gs Nguyễn Đại Dzương

Posted by thuanhoa on 26/01/2023

                                                                                                                                                                        

Được tin  buồn

Ông Nguyễn Đại Dzương

Cựu Giảng sư Đại Học Dược Khoa Saigon

Cựu Giảng sư Đại Học Dược Khoa Paris V

đã mệnh chung ngày 22-01-2023 tại Paris

hưởng thọ 88 tuổi.

Chúng tôi xin thành thật phân ưu cùng bà Nguyễn Đại Dzương và tang quyến.

Cũng xin cầu chúc hương hồn gs được sớm siêu thoát về cõi Vĩnh Hằng.

Cao Xuân An, Nguyễn Trút Đỉnh, Võ Thế Hào, Hồ Văn Hoà, Phạm Xuân Hy, Trần An Nhàn, Đỗ Minh Tiết, Nguyễn Hữu Tính, Đặng Hồng Tiệm, Đặng Văn Định, Nguyễn Quý Toàn, Trần Quang Khảo, Lê Thanh Phong, Nguyễn Phong Châu, Hà Mạnh Tuấn, Lê Văn Tuấn, Phạm Huy Chương.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: