ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Kỳ BK304

Posted by thuanhoa on 10/08/2018


Mời quý độc giả xem và thực tập các bài mới dưới đây.


Bài TVM024 – Ba người thợ làm việc chung

Bài OSL024 – Bài Ô Số Lôgic thực tập mới nhất

MCG024 – Ván Cờ Toán Học thực tập mới nhất

Bài SUD024D và SUD024K – Hai bài Sudoku thực tập mới nhất

SDC091M – Bài Sudocalc (KenKen) thực tập mới nhất

Bài OCD284 và NN-87 – Bài Ô Chữ VN có dấu thực tập mới nhất


Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: