ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Kỳ BK302

Posted by thuanhoa on 27/07/2018


Mời quý độc giả xem và thực tập các bài mới dưới đây.


Bài TVM022 – Bài toán đốt dây tính giờ

Bài OSL022 – Bài Ô Số Lôgic thực tập mới nhất

MCG022 – Ván Cờ Toán Học thực tập mới nhất

Bài SUD022D và SUD022K – Hai bài Sudoku thực tập mới nhất

SDC089M – Bài Sudocalc (KenKen) thực tập mới nhất

Bài OCD282 và NN-85 – Bài Ô Chữ VN có dấu thực tập mới nhất


Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: