ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Kỳ BK289

Posted by thuanhoa on 12/04/2018


Mời quý độc giả xem và thực tập các bài mới dưới đây.

Bài TVM009 – Tìm tên các bà vợ của bốn ông chồng

Bài OSL009 – Bài Ô Số Lôgic thực tập mới nhất

MCG009 – Ván Cờ Toán Học thực tập mới nhất

Bài SUD009D và SUD009K – Hai bài Sudoku thực tập mới nhất

SDC076M – Bài Sudocalc (KenKen) thực tập mới nhất

Bài OCD269 và NN-72 – Bài Ô Chữ VN có dấu thực tập mới nhất

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: