ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Phiếm năm 2015


Phiếm CP206 – Bài toán 4 hình vuông
Phiếm CP205 – Đọc tư tưởng
Phiếm CP204 – Một cách định ngày trong tuần nhanh chóng
Phiếm CP203 – Một tính chất của Ma trận toán học
Phiếm CP202 – Chuyện 2 con thỏ của nhà ảo thuật
Phiếm CP201 – Bài toán bốn người và bốn cái nón màu
Phiếm CP200 – Câu chuyện về 3 hạt xúc xắc
Phiếm CP199 – Trăng rằm mà lại không trong – Tác giả: Bình Nguyên
Phiếm CP198 – Câu chuyện về đèn ở 100 lockers
Phiếm CP197 – Bài toán của nhà toán học Malfatti
Phiếm CP196 – Vẽ hình trong Hình học (Bài 2)
Phiếm CP195 – Vẽ hình trong Hình học (Bài 1)
Phiếm CP194 – Các mặt của khối lập phương
Phiếm CP193 – Vài bài toán nhỏ về xác suất
Phiếm CP192 – Bài toán tung đồng tiền
Phiếm CP191 – Trò chơi CHOMP
Phiếm CP190 – Một cách lừa đảo tinh vi
Phiếm CP189 – Bài toán Ô số (3)
Phiếm CP188 – Sinh nhật của Cheryl – Ấn bản mới
Phiếm CP187 – Giải trí với que diêm (2)
Phiếm CP186 – Lời giải cho bí ẩn “đá biết đi” ở Thung Lũng chết – Marc Lallanilla (Live Science)
Phiếm CP185 – Bài toán rồng rắn
Phiếm CP184 – Sinh nhật của Cheryl
Phiếm CP183 – Một bài toán thú vị về xác suất
Phiếm CP182 – Bài toán đếm hình
Phiếm CP181 – Trò chơi “Cắm Cọc”
Phiếm CP180 – Trò chơi “Lợn háu ăn”
Phiếm CP179 – Bài toán mẫu tự bình phương đặc biệt
Phiếm CP178 – Lát hình bằng thẻ 3 ô
Phiếm CP177 – Giải trí với que diêm (1)
Phiếm CP176 – П  và  Φ (Bài 2) – Tác giả: Trần văn Khởi & Bình Nguyên
Phiếm CP175 – П  và  Φ (Bài 1) – Tác giả: Trần văn Khởi & Bình Nguyên
Phiếm CP174 – Du hành vào thế giới nano – Tác giả: Bình Nguyên
Phiếm CP173 – Trò chơi trượt thẻ của Escott
Phiếm CP172 – Trò chơi lấy cờ
Phiếm CP171 – Bài toán cộng mẫu tự với 9 con số


Xem Phiếm năm 2014

Xem Phiếm năm 2013

Xem Phiếm năm 2012

Xem Phiếm năm 2011

Xem Phiếm năm 2017

Xem Phiếm năm 2016

 
%d bloggers like this: