ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Kỳ BK275

Posted by thuanhoa on 18/08/2017


Mời đọc bài “Vì sao chủ nghĩa Cộng sản không khả thi về mặt kinh tế học” do tác giả “Tèo Ngu Khìn” posted ngày 24/02/2017.

Một giáo sư kinh tế ở một trường đại học cho biết: ông chưa từng đánh trượt sinh viên nào nhưng đã phải đánh trượt cả một lớp vì lớp đó kiên quyết cho rằng một xã hội có hình thái tổ chức hoàn hảo là một xã hội không ai giàu và cũng không ai nghèo và đó là một cách cân bằng tuyệt vời!
“Được rồi, vậy lớp mình sẽ tiến hành một thí nghiệm về điều đó”, vị giáo sư nói. “Tất cả các điểm sẽ được tổng hợp lại và chia đều ra; Mọi người sẽ nhận được điểm như nhau, vì thế không ai bị trượt và cũng không ai được A cả”.
Bài kiểm tra đầu tiên, mức điểm trung bình cho cả lớp là B (khoảng từ điểm 7 đến dưới 8 nếu tính theo thang điểm 10). Phản ứng với kết quả này là: những sinh viên chăm chỉ rất buồn, còn những sinh viên lười biếng thì…rất mừng.
Qua bài kiểm tra thứ hai, những sinh viên lười biếng thậm chí còn trở nên lười hơn, còn những sinh viên chăm học thì quyết định rằng họ cũng chỉ nên học ít thôi, chả tội gì học cho cố rồi phải chia điểm cao của mình cho bọn lười biếng. Điểm trung bình cho bài lần hai là C (từ điểm 5 đến dưới 7, nếu theo thang điểm 10). Giờ thì không ai vui cả!
Đến bài thứ ba, điểm trung bình là D. Mức điểm thậm chí còn xấu đi. Các cuộc cãi vã, buộc tội, “đấu tố” nổ ra; mọi người đều khó chịu và không ai còn muốn học để người khác có lợi.
Đến bài cuối cùng, tất cả đều nhận điểm F (Fail). Tất cả đều…trượt! Ai cũng ngỡ ngàng!
Giáo sư bấy giờ mới ôn tồn nói với sinh viên rằng: Thông qua kết quả những bài kiểm tra vừa rồi thì các bạn có thể dễ dàng thấy được rằng, kiểu gì thì kiểu, cái mô hình xã hội mà các bạn mong muốn & mơ ước kia cũng khó thành hiện thực vì dù ý tưởng nghe có vẻ rất hấp dẫn, bình đẳng một cách tuyệt đối, nhưng khi đưa vào thực thi trong thực tiễn đời sống con người thì chẳng ai còn động lực để làm việc nữa.
Không gì đơn giản hơn thế!
Cuối cùng, vị giáo sư tổng kết:
“Bạn không thể làm người nghèo giàu lên bằng cách khiến người giàu nghèo đi. Người không phải làm gì vẫn được hưởng trong khi người phải làm thì không được hưởng thành quả đúng với nỗ lực của mình là một sự bất công rất lớn”.
“Chính phủ không thể cho ai cái gì mà không lấy thứ đó từ người khác. Khi một nửa nhân dân thấy rằng họ không cần làm gì vì sẽ có nửa khác làm cho, còn nửa còn lại thì nghĩ họ làm cũng chẳng ích gì vì rồi sẽ bị kẻ khác chiếm đoạt mất, đó chính là khởi đầu của kết thúc cho mọi xã hội!”
Hãy nhớ: sự thịnh vượng của một xã hội phải được đo bằng lượng của cải gia tăng qua lao động của toàn dân. Không ai có thể gia tăng sự giàu có bằng cách chia đều nó ra.

Nhớ chưa?

Bài mới:  Kỳ BK275 – Bài DVSN275 – Phiếm CP275Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN275”, trong mục Các Bài mới nhất.
Mời độc giả giải: Sudoku BSU275, Ô Chữ BOC275 và các bài Toán Vui BTV275a, BTV275b, trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN275 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của: Sudoku BSU274, Ô chữ BOC2374, Toán vui BTV274a, BTV274b của kỳ trước BK274 trong DVSN275 kỳ này.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: Trò chơi SOS, trong mục Các Bài mới nhất.

Mời giải Bài Ô chữ Việt Nam có dấu mới nhất: “Bài OCD255 và NN-58” trong mục Thực tập Ô Chữ Việt Nam có dấu.

Mời xem Lời Giải của Bài Ô chữ VN có dấu: “Bài OCD254 và NN-57” trong OCD255 và NN-58

Mời ôn lại các Quy luật Sudoku trong mục SU – Sudoku Quy luật.

Mời thực tập giải bài Sudoku mới nhất: “Bài GU156” trong tiểu mục  SUDOKU Thực tập

Mời thực tập giải bài Sudocalc (KenKen) mới nhất: “Bài SDC062”  với 2 khung Sudocalc SDC062ASDC062B, kích thước 5×5 và 6×6, trong tiểu mục SUDOCALC Thực tập.

Mời xem Lời Giải của SUDOCALC “Bài SDC061” trong  Bài SDC062.

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu mới nhất trong mục Kết quả Nghiên cứu .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nước, con người; bạn thường âu lo về sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế; bạn cần tìm mẹo vặt để giải quyết nhanh chóng mọi việc trong gia đình, ….. Xin đừng quên tham khảo mục Từ Điển – Tra Cứu”,  mục “Sức khoẻ – Y học” và mục “Mẹo Vặt Sưu Tầm”., trong mục Các Bài mới nhất.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: