ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for August, 2011

Kỳ BK028

Posted by thuanhoa on 26/08/2011

Đặc biệt:

  • Hôm nay vẫn còn là tháng Bảy Âm lịch, là mùa xá tội vong nhân, mùa ghi nhớ công ơn của tổ tiên, cha mẹ. Chúng ta đã nghe kể nhiều về những gian khổ, hy sinh mà người Mẹ đã dành cho con. Để thấy sự hy sinh thầm lặng của người cha dành cho con, Thuận Hoà mời độc giả đọc bài “Chuộc lương tâm” trong mục “Chuyện Vui Buồn”.

___________________

Bài mới: Kỳ BK028- Bài DVSN028 – Phiếm CP028

Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất – DVSN028 trong tiểu mục “DVSN kỳ nầy” của mục “Đọc Vui và Suy Nghĩ”.

Mờii độc giả giải khung Sudoku BSU028 , khung Ô Chữ BOC028 và các bài Toán Vui BTV028a, BTV028b trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN028 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của Sudoku BSU027, Ô chữ BOC027, Toán vui BTV027a, BTV027b của kỳ trước BK027 trong DVSN028.

Mời đọc bài Chuyện Phiếm mới nhất: “SEND + MORE = MONEY” trong tiểu mục “Phiếm kỳ nầy” của mục “Chuyện Phiếm Khoa Học”.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu OCD012, trong mục “Ô Chữ Việt Nam có dấu“.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu OCD011 của kỳ trước trong OCD012.

Mời đọc Quy luật Sudoku mới “Trị khẳng định suy rộng và Cánh-X suy rộng cấp 2 – Sứa (Jelly-Fish)” trong mục “Sudoku Tài liệu”.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới “Chuộc lương tâm” của Lý Tử , trong mục “Chuyện Vui Buồn”

Mời đọc Bài Nên Đọc mới “Hạnh Phúc giờ nầy là đây” trong mục “Bài Nên Đọc”

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu 1- 17 trong mục “Kết Quả Nghiên Cứu”

Bạn tìm được một công thức toán học mới ở trình độ trung bình? lời giải của một bài toán hóc búa? vv … Mời bạn gởi đăng ở mục Kết quả Nghiên cứu”.

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »