ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Kỳ BK297

Posted by thuanhoa on 22/06/2018


Mời quý độc giả xem và thực tập các bài mới dưới đây.


Bài TVM017 – Giá mua trái cây

Bài OSL017 – Bài Ô Số Lôgic thực tập mới nhất

MCG017 – Ván Cờ Toán Học thực tập mới nhất

Bài SUD017D và SUD017K – Hai bài Sudoku thực tập mới nhất

SDC084M – Bài Sudocalc (KenKen) thực tập mới nhất

Bài OCD277 và NN-80 – Bài Ô Chữ VN có dấu thực tập mới nhất


Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: