ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Kỳ BK310

Posted by thuanhoa on 19/10/2018


Mời quý độc giả xem và thực tập các bài mới dưới đây.


Bài TVM030 – Người tù nhân thông minh

Bài OSL030 – Bài Ô Số Lôgic thực tập mới nhất

MCG030 – Ván Cờ Toán Học thực tập mới nhất

Bài SUD030D và SUD030K – Hai bài Sudoku thực tập mới nhất

SDC097M – Bài Sudocalc (KenKen) thực tập mới nhất

Bài OCD290 và NN-93 – Bài Ô Chữ VN có dấu thực tập mới nhất


Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: