ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for September, 2011

Kỳ BK033

Posted by thuanhoa on 30/09/2011

 

Thông Báo:

  • Vì Thuận Hoà vắng nhà nên “ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ” sẽ không phát hành bài mới trong 2 kỳ tới Thứ Sáu 07 và Thứ Sáu 14 tháng 10 năm 2011. Kỳ phát hành kế tiếp BK034 sẽ vào ngày 21/10/2011. Mời độc giả đón xem.

____________________

 

Bài mới: Kỳ BK033- Bài DVSN033 – Phiếm CP033

Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN033 trong tiểu mục “DVSN kỳ nầy” của mục “Đọc Vui và Suy Nghĩ”.

Mờii độc giả giải khung Sudoku BSU033 , khung Ô Chữ BOC033 và các bài Toán Vui BTV033a, BTV033b trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN033 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của Sudoku BSU032, Ô chữ BOC032, Toán vui BTV032a, BTV032b của kỳ trước BK032 trong DVSN033.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: “Ba chặng đuờng trên bàn cờtrong tiểu mục “Phiếm kỳ nầy” của mục “Chuyện Phiếm Khoa Học”.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu “OCD017”, trong mục “Ô Chữ Việt Nam có dấu“.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu “OCD016” của kỳ trước trong “OCD017”.

Mời đọc Quy luật Sudoku mới “Cánh-XYZ” trong mục “Sudoku Tài liệu”.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới “Sự hi sinh của một người mẹ” thêm chú thích của N.H.Long, trong mục “Chuyện Vui Buồn”

Mời đọc Bài Nên Đọc mới “An Lạc” trong mục “Bài Nên Đọc”

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu 1-19 trong mục “Kết Quả Nghiên Cứu”


Bạn tìm được một công thức toán học mới ở trình độ trung bình? lời giải của một bài toán hóc búa? vv … Mời bạn gởi đăng ở mục Kết quả Nghiên cứu”.

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: