ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for February, 2014

Kỳ BK135

Posted by thuanhoa on 28/02/2014


Mời bạn cùng tác giả Hàn Giang Trần Lệ Tuyền hồi tưởng lại bài
“Thuộc Lòng của bậc Tiểu Học, dưới thời VNCH”

Tặng cho những người trẻ tuổi hôm nay và các thế hệ mai sau (Tác giả)

Nước Việt Nam hình cong chữ S,
Tử Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau.
Non sông gấm vóc nghèo giàu của chung,
Anh (chị) em ta: Bắc-Nam-Trung,
Cùng nòi giống Việt, ta cùng kết thân.
Yêu nhau như thể tay chân,
Ra ngoài chị ngã, em nâng ngay vào.
Núi kia ai đắp nên cao,
Tình dân tộc, nghĩa đồng bào thiết tha.
Cùng nhau chung một mầu da,
Một dòng máu đỏ, một nhà Lạc Long,
Chúng ta dòng giống Tiên-Rồng,
Đừng quên rằng: Bắc-Nam-Trung một nhà.

*     *     *

Bài mới: Kỳ BK135 – Bài DVSN135 – Phiếm CP135


Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN135”, trong mục Các Bài mới nhất.

Mời độc giả giải: Sudoku BSU135, Ô Chữ BOC135 và các bài Toán Vui BTV135a, BTV135b, trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN135 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của: Sudoku BSU134, Ô chữ BOC134, Toán vui BTV134a, BTV134b của kỳ trước BK134 trong DVSN135 kỳ này.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: “CP135 – Những điều ngạc nhiên về sinh nhật” , trong mục Các Bài mới nhất.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu: “Bài OCD118”, trong mục Ô Chữ Việt Nam có dấu.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu: “Bài OCD117”, trong OCD118.

Mời ôn lại các Quy luật Sudoku trong mục SU – Sudoku Quy luật.

Mời thực tập khung Sudoku mới: “Bài GU082”, trong tiểu mục GU – Sudoku Thực tập.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới: “CVB135 – Nồi cháo thịt” – Tác giả: Nhật Tiến, trong mục Chuyện Vui Buồn.

Mời đọc Bài Nên Đọc mới: BND135 – “Tủ rượu của người Việt và “Tủ sách” của người Do Thái, trong mục Bài Nên Đọc.

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu mới nhất trong mục Kết quả Nghiên cứu .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nước, con người, bạn thường âu lo về sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế, v v …… Xin đừng quên tham khảo mục TỪ ĐIỂN-Y HỌC-TRA CỨU ở cuối phần <span style=”

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: