ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for March, 2016

Kỳ BK216

Posted by thuanhoa on 24/03/2016


Thông báo quan trọng

Bắt đầu từ kỳ phát hành BK214, Đọc Vui & Suy Nghĩ sẽ không có tiểu mục “Bài Nên Đọc” và tiểu mục “Chuyện Vui Buồn” trong Mục Lục. Độc giả nào cần tìm lại bài đã đăng trong hai tiểu mục đó, xin tiếp xúc với Thuận Hoà qua điện thư “gho6724@gmail.com”.

Đồng thời, Đọc Vui & Suy Nghĩ có thêm tiểu mục mới “SUDOCALC“. SUDOCALC hay KENKEN© là sự phối hợp của SUDOku và Mạng Tính Toán (CALCulation). Mời độc giả đọc bải “SDC000 – SUDOCALC Giới thiệu” và giải 2 bài Sudocalc kích thước 5×5 và 6×6  mỗi tuần.

*     *     *


    Bài mới:  Kỳ BK216 – Bài DVSN216 – Phiếm CP216Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN216”, trong mục Các Bài mới nhất.

Mời độc giả giải: Sudoku BSU216, Ô Chữ BOC216 và các bài Toán Vui BTV216a, BTV216b, trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN216 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của: Sudoku BSU215, Ô chữ BOC215, Toán vui BTV215a, BTV215b của kỳ trước BK215 trong DVSN216 kỳ này.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: Chiến thuật để thắng một trò chơi đặc biệt”, trong mục Các Bài mới nhất.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu mới nhất: “Bài OCD196” trong mục Ô Chữ Việt Nam có dấu.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu: “Bài OCD195” trong OCD196

Mời ôn lại các Quy luật Sudoku trong mục SU – Sudoku Quy luật.

Mời thực tập khung Sudoku mới nhất: “Bài GU127” trong tiểu mục GU – Sudoku Thực tập.

Mời xem tiểu mục mới “SUDOCALC” trong Mục Lục, đọc “Bài SDC001 – SUDOCAL Giới thiệu” và giải “Bài SDC003” với 2 khung Sudocalc SDC003ASDC003B, kích thước 5×5 và 6×6.

Mời xem Lời Giải của  SUDOCALC “Bài SDC002” trong SDC003.

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu mới nhất trong mục Kết quả Nghiên cứu .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nước, con người; bạn thường âu lo về sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế; bạn cần tìm mẹo vặt để giải quyết nhanh chóng mọi việc trong gia đình, ….. Xin đừng quên tham khảo mục Từ Điển – Tra Cứu”,  mục “Sức khoẻ – Y học” và mục “Mẹo Vặt Sưu Tập” ở cuối Mục Lục.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: