ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for July, 2014

Kỳ BK152

Posted by thuanhoa on 25/07/2014


Mời bạn “Đọc và Suy Nghĩ” lời nhắn nhủ của tác giả
Đặng Quang Chính:

Làm gì

Buổi họp mặt bạn bè năm mười đứa
Hỏi làm gì cho hết nữa đời sau
Chuyện như thế xem như chừng vấn nạn
Hỏi mãi nhau xem kết cuộc ra sao

Có ai hỏi lúc tàu trên sóng nước
Nữa con thuyền ngập nước muốn chìm luôn
Hay ra sức mọi người đều tát nước
Cứu cho ta cứu cho cả mọi người

Cha ông ta khi xưa từng đã dạy:
“Trong lăng miếu ra tài lương đống
Ngoài biên thùy vạch mũi can tương”
Lúc nguy biến việc nhà nhường việc nước

Nay đất nước chia hai bao khốn khó
Kẻ trong tù đành chịu mất quyền người
Người hải ngoại sao đành tâm quên hết
Nước Việt kia đâu phải của bạo quyền

Quê hương ta bao đời công khó nhọc
Sức cha ông gầy dựng đã ngàn năm
Chúng đem bán để làm thân Thái thú
Đổi vinh quang trên xương máu đồng bào

Ai làm người rồi một lần cũng chết
Nữa đời sau còn được mấy chục năm
Như con thuyền chỉ mới chìm phân nữa
Hết sức mình sẽ đến bến quang vinh

Thông báo

a. Mời xem Ô Chữ VN có dấu OCD135 của tác giả Lưu Huỳnh
b. Mục “Các bài bổ túc về Sức khoẻ và Y học” có nhiều cải tiến mới. Mời xem.
(Trong mục lục “Các bài mới nhất”)

 *     *     *

Bài mới: Kỳ BK152 – Bài DVSN152 – Phiếm CP152Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN152”, trong mục Các Bài mới nhất.

Mời độc giả giải: Sudoku BSU152, Ô Chữ BOC152 và các bài Toán Vui BTV152a, BTV152b, trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN152 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của: Sudoku BSU151, Ô chữ BOC151, Toán vui BTV151a, BTV151b của kỳ trước BK151 trong DVSN152 kỳ này.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: “CP152 – Một ván cờ Tic-tac-toe (2)” , trong mục Các Bài mới nhất.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu: “Bài OCD135” – Tác giả: Lưu Huỳnh, trong mục Ô Chữ Việt Nam có dấu.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu: “Bài OCD134”, trong OCD135.

Mời ôn lại các Quy luật Sudoku trong mục SU – Sudoku Quy luật.

Mời thực tập khung Sudoku mới nhất: “Bài GU094”, trong tiểu mục GU – Sudoku Thực tập.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới nhất: “CVB152 – Vết sẹo của Má” – Truyện: Lê Thuý Bảo Nhi, PPS: Bùi Phương, trong mục Chuyện Vui Buồn.

Mời đọc Bài Nên Đọc mới nhất: “BND152 – Nỗi buồn của du học sinh XHCN” – Tác giả: Trần Du Sinh, trong mục Bài Nên Đọc.

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu mới nhất trong mục Kết quả Nghiên cứu .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nước, con người, bạn thường âu lo về sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế, v v …… Xin đừng quên tham khảo mục “Từ Điển – Y Học – Tra Cứu” ở cuối Mục Lục.

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: