ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Phiếm năm 2011

Phiếm CP042 – Bài toán hai phong bì
Phiếm CP041 – Một phương trình bậc nhất 3 ẩn số
Phiếm CP040 – Một bài toán về dân số
Phiếm CP039 – Bài toán 3 lá bài lật úp
Phiếm CP038 – Công thức tính diện tích vòng tròn
Phiếm CP037 – Pi là sai !
Phiếm CP036 – Nhanh hơn ánh sáng !
Phiếm CP035 – Bài toán nhỏ hóc búa
Phiếm CP034 – ONE + ONE = TWO
Phiếm CP033 – Ba chặng đường trên bàn cờ
Phiếm CP032 – Số Fibonacci, toán học của thiên nhiên
Phiếm CP031 – Trò chơi Hình vuông Latinh
Phiếm CP030 – Biến cố 11/9 và những điều kỳ lạ
Phiếm CP029 – Một câu chuyện vui của Bác Sáu
Phiếm CP028 – SEND + MORE = MONEY
Phiếm CP027 – Bài toán tù nhân (1)
Phiếm CP026 – Sao Hoả tiếp cận Địa cầu
Phiếm CP025 – Đồng bạc khó hiểu !
Phiếm CP024 – Một triệu triệu hay một tỉ tỉ ?
Phiếm CP023 – Số Pi(π)
Phiếm CP022 – Nghịch lý Fermi
Phiếm CP021 – Nguỵ biện của người cờ bạc
Phiếm CP020 – Chỉ xảy ra mỗi 823 năm !
Phiếm CP019 – Tất cả dân Úc đều cùng tuổi
Phiếm CP018 – Vẽ đẹp của Toán học
Phiếm CP017 – Nhà sư lên núi
Phiếm CP016 – Chứng minh hiện hữu và Chứng minh không hiện hữu
Phiếm CP015 – Bài toán của Bờm
Phiếm CP014 – Không có thì giờ để học!
Phiếm CP013 – Bài toán đàn bò của Archimede
Phiếm CP012 – Đọc Tư Tưởng!
Phiếm CP011 – Bài toán sinh nhật
Phiếm CP010 – Bài toán san rượu
Phiếm CP009 – Bài toán nhỏ hóc búa
Phiếm CP008 – Đồng hồ Tận thế
Phiếm CP007 – Lịch Maya và ngày tận thế (thêm: Vụ nổ trên mặt trời năm 2013)
Phiếm CP006 – Câu chuyện hai con dê và chiếc xe hơi
Phiếm CP005 – Bài toán sinh tử
Phiếm CP004 – Định lý cuối cùng của Fermat
Phiếm CP003 – Trò chơi Tháp Hanoi
Phiếm CP002 – Tính tỉ số từ bảng điểm
Phiếm CP001 – Một cách làm lịch đơn giản


Xem Phiếm năm 2017

Xem Phiếm năm 2016

Xem Phiếm năm 2015

Xem Phiếm năm 2014

Xem Phiếm năm 2013

Xem Phiếm năm 2012

 
 

 
%d bloggers like this: