ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for June, 2013

Kỳ BK106

Posted by thuanhoa on 28/06/2013


Mời bạn cùng suy ngẫm đâu là nguồn gốc của khổ đau.

Chấp dính là nguồn gốc khổ đau

1. Sở dĩ người ta đau khổ là do đeo đuổi những thứ sai lầm.

2. Nếu bạn không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây
phiền não cho bạn. Tất cả do nội tâm bạn. Chỉ do bạn không chịu buông xuống.

3. Bạn hãy luôn cảm ơn những ai tạo ra nghịch cảnh cho bạn.

4. Bạn phải luôn mở lòng khoan dung, lượng thứ cho người khác, cho dù họ xấu bao nhiêu,
thậm chí họ đã làm tổn thương bạn. Bạn phải buông bỏ để có được niềm vui đích thực.

5. Khi đang vui, bạn nên nghĩ rằng niềm vui này không vĩnh hằng. Khi đau khổ, bạn hãy
nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn.

6. Sự chấp trước của ngày hôm nay sẽ là niềm hối hận cho ngày mai.

7. Bạn có thể có tình yêu nhưng đừng nên dính mắc, vì chia ly là lẽ tất nhiên.

8. Đừng lãng phí mạng sống mình tại những nơi mà nhất định bạn sẽ ân hận.

9. Khi nào bạn thật sự buông xuống thì lúc ấy bạn sẽ hết phiền não.

10. Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành.

11. Người cuồng vọng còn cứu được, người tự ti thì vô phương.
Chỉ khi nhận thức được mình, hàng phục chính mình, sửa đổi mình, bạn mới có thể thay đổi người khác.


Bài mới: Kỳ BK106 – Bài DVSN106 – Phiếm CP106


Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN106”, trong mục Các Tài liệu mới nhất.

Mời độc giả giải: Sudoku BSU106, Ô Chữ BOC106 và các bài Toán Vui BTV106a, BTV106b, trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN106 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của: Sudoku BSU105, Ô chữ BOC105, Toán vui BTV105a, BTV105b của kỳ trước BK105 trong DVSN106 kỳ này.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: Khoa học và Nghệ thuật trong sáng tạo, của Nguyễn Hoàng Đức, trong mục Các Tài liệu mới nhất.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu: “Bài OCD089”, trong mục Ô Chữ Việt Nam có dấu.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu: “Bài OCD088”, trong OCD089.

Mời ôn lại các Quy luật Sudoku trong mục SU – Sudoku Quy luật.

Mời thực tập khung Sudoku thứ 59: “Bài GU059”, trong tiểu mục GU – Sudoku Thực tập.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới: “Thắm thía cuộc đời”, Dịch: Viên Bùi, PPS: Marité, trong mục Chuyện Vui Buồn.

Mời đọc Bài Nên Đọc mới: “BND106 – Học làm người Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa” , của Chu Thập, trong mục Bài Nên Đọc.

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu trong mục Kết quả Nghiên cứu .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nước, con người, bạn thường âu lo về
sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế, v v …… Xin đừng quên tham khảo mục TỪ ĐIỂN-Y HỌC-TRA CỨU ở cuối Mục Lục.

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , | Leave a Comment »