ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for June, 2011

Kỳ BK019

Posted by thuanhoa on 24/06/2011

 

Bài mới: Kỳ BK019 – Bài DVSN019 – Phiếm CP019

Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất – DVSN019 trong tiểu mục “DVSN kỳ nầy” của mục “Đọc Vui và Suy Nghĩ”.

Mờii độc giả giải khung Sudoku BSU019 , khung Ô Chữ BOC019 và các bài Toán Vui BTV019a, BTV019b trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN019 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của Sudoku BSU018, Ô chữ BOC018, Toán vui BTV018a, BTV018b của kỳ trước BK018 trong DVSN018.

Mời đọc bài Chuyện Phiếm mới nhất: “CP019 – Tất cả dân Úc đều cùng tuổi” trong tiểu mục “Phiếm kỳ nầy” của mục “Chuyện Phiếm Khoa Học”.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu  OCD003, trong mục “Ô Chữ Việt Nam có dấu“.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu OCD002 của kỳ trước trong OCD003.

Mời đọc Quy luật giải Sudoku mới  “Quy luật Vách tường suy rộng” trong tiểu mục “Một số Quy luật giải Sudoku” của mục “Sudoku Tài liệu”.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới  “Tiếng lóng Saigon”  –  của Lê văn Sâm, trong mục “Chuyện Vui Buồn …”

Mời đọc Bài Nên Đọc mới   “10 câu nói bất hủ của Bill Gates”  trích trong Dân Tri’s blog, trong mục “Bài Nên Đọc …”

Mời giải các bài toán Ô Số  trong “Vài bài toán Ô Số” trong mục “Kết quả Nghiên cứu”.

Bạn tìm được một công thức toán học mới ở trình độ trung bình? lời giải của một bài toán hóc búa? vv … Mời bạn gởi đăng ở mục Kết quả Nghiên cứu”.

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: